top of page

Skafoid Kemik Kırıkları

Skafoid kemik el bileğindeki 8 küçük kemikden bir tanesi olup el bilek hareketlerinde anahtar rol oynamaktadır. Genellikle açık el üzerine düşme sonucu oluşur. Başparmak ve 2. parmak arasında el sırtındaki "anatomik enfiyelik" denilen çukur bilgede ağrı en önemli bulgusudur. Kırık ilk çekilen filmlerde görülemeyebilir. Bu bölgede ağrısı devam eden hastalarda tekrar filmlerin çekilmesi gerekir. MR kırıkların optaya konması ve kaynama sorunu olan hastalarda kemiğin canlılığını göstermesi bakımından çok değerlidir.

Kan dolaşımındaki yetersizlik nedeniyle vücüdümüzdaki kaynaması sorunlu olan kemiklerdendir. Geç tanısı konmuş yada konservatif yöntemlerinin başarısız olduğu olgularda cerrahi tedavi gerekir.

El cerrahisi prensipleri içerisinde cerrahi tedavi, kemiğe en az zarar verecek bir girişimle, bu kemik için yapılmış özel vidalar ile kırığın tespiti ve kırık bölgesinin kemik yama ile desteklenmesi şeklinde özetlenebilir. Kulanılacak kemik yamasının niteliği çok önemlidir. Kırık parçada avasküler nekroz dediğimiz, parçanın canlılığının yitirildiği durumlarda kemik yamasının mikrocerrahi yöntem kullanılarak damar saplı kemik yaması şeklinde uygulanması çok önem taşır. Ameliyat sonrasında el bileğinin uzun süreli tesbiti gerekir.

Skafoid kemik kırıkları

Cilt kesisi

Skafoid kemik kırıkları

 2.supraretünaküler interkompertmantel arter​

Skafoid kemik kırıkları

Pedikül üzerinde kaldırılan greft

Skafoid kemik kırıkları

Kırık hattı

Skafoid kemik kırıkları

Greft yerleştirilmiş

Skafoid kemik kırıkları

 Kırığı tutan vida ve grefti tutal K teli

bottom of page