top of page
YAYINLAR
 
 
 
 1. Altınel E, Yanat AN, Bilgen O, Tuğrul K, Nuzumlalı E: Antalya ve yöresinde doğmalık kalça çıkıgının (DKÇ) bazı yönleri üzerine bir inceleme. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s:73-78, 1982.
 2. Nuzumlalı E, Yanat AN: Doğmalık Kalça Çıkıklarında Pavlik Bandaj Uygulaması. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:4, s:385-391, 1988.
 3. Altınel E, Nuzumlalı E: Kaynama Yokluğunda Sürekli Doğru Akım Uygulaması. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:4, s:414 -421, 1989.
 4. Aydın AT, Karpuzoğlu G, Nuzumlalı E: Elin Yumuşak Doku Kondromu. Acta Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:23, No:1, s:37-39, 1989.
 5. Nuzumlalı E, Aydın AT: Osteokondritis dissekans’ta transartroskopik cerrahi girişim. Acta Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:23, No:5, s:322-324, 1989.
 6. Nuzumlalı E, Tüzüner E: Fleksör  tendon iyileşmesi. Acta Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:24, No:2, s114-117, 1990.
 7. Tuncer R, Nuzumlalı E, Kazan S, Savaren M: Harrington stabilization in thoracolumbar injures with neurologic deficit. The Journal of Turkish Spinal Surgery, Volume:1, No:3, p:24-26, 1990.
 8. Tuncer R, Savaren M, Nuzumlalı E, Yıldız M: Posterior fusion and interspinous stabilization with wire in low cervical injuries. The Journal of Turkish Spinal Surgery, Volume:1, No:3, p:27-30, 1990.
 9. Nuzumlalı E, Köse H, Demirel D: Yüksek hızlı ateşli Silahlarla Oluşan Ekstremite Yaralanmaları ve Tedavi Prensipleri. GATA Bülteni, Cilt:33, Sayı:X, s:1349-1358, 1991.
 10. Nuzumlalı E, Nuzumlalı D, Gür S, Özdemir H: Karpal Tünel Sendromu:         Ameliyat Öncesi ve Sonrası Klinik ne Nörofizyolojik Değerlendirme, Acta  Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:26, No:3, s:186-189, 1992.
 11. Nuzumlalı ME, Gür S, Aydın AT: El Bileği Artroskopisi Tekniği ve El Bileğinin artroskopik Anatomisi (Bir kadavra çalışması), Acta  Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:26, No:5, s:340-344, 1992.
 12. Nuzumlalı ME, Gür S, Altınel E: Patellektomi, Acta  Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:26, No:5, s:361-363, 1992.
 13. Nuzumlali ME, Kose H, Demirel D: Primary Closure of Gunshot Wounds Caused by High Velocity Rifles, Military Medicine, Vol:158, p:    August,1993.
 14. Nuzumlalı ME, Gür S, Gelen T, Özenci M, Aydın AT: El ve El Bileğinin Tümör ve Tümöre Benzeyen Oluşumları (10 Yıllık Klinik Değerlendirme) Acta  Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:27, No:1, s:8-11, 1993.
 15. Nuzumlalı ME, Altınel E: Üst Ekstremitenin Onarılmış Periferik Sinir Yaralanmalarıda Duyusal Değerlendirme, El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Dergisi , No:1, s:9-12, 1993.
 16. Tüzüner S, Akyıldız F, Dalcı K, Gür S, Nuzumlalı E, Aydın AT, Altınel E: Anabilim Dalımızda Uygulamış Olduğumuz Diz Eklemi Artroskopilerinin Genel Değerlendirilmesi, Acta  Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:27, No: s:39-310, 1993.
 17. Nuzumlalı ME, Tuncer MR, Dalcı K: Karpal Tünel Sendromunda Karpal Kanal Basıncı, Acta  Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:29, No:2 s:99-100, 1995.
 18. Nuzumlali E, Gürbüz C, Kantarci Ü, Cepel S, Bayri O, Polatkan O: Moving Car-Tire Injuries of The Foot: Reconstruction With Microvascular Fee Flaps, Journal of Reconstructive Microsurgery, Volume:12, Number:5, p:297-302, July 1996.
 19. Tüzüner S, Gür S, Yanat AN, Nuzumlalı E, Söğüncü Y, Altınel E: Fasiyakutanöz Önkol Radial Arter Flebi ile Başparmak Rekonstrüksiyonu, Acta  Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:30,  s:361-364, 1996.
 20. Sevencan A, Nuzumlalı E, Gürbüz C, Kantarci Ü, Cepel S, , Orhun E, Polatkan O, Bayri O: Üst ekstremite cam kesilerine bağlı doku yaralanmaları (Sayısal ve Anatomo-Patolojik Değerlendirme), Acta Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:31, No:  s:31-33, 1997.
 21. 21.Polatkan S, Orhun E, Polatkan O, Nuzumlalı E, Bayrı O: Evaluation of the improvement of sensibility after primary median nerve repair at the wrist, Microsurgery.18:192-196, 1998.
 22. Orhun E, Polatkan S, Polatkan O, Nuzumlali E, Kantarcı Ü.: Repair of zone  2 flexor pollicis longus lacerations in children, Journal of Hand Surgery 24B:1:54-55, 1999.
 23. Orhun E, Nuzumlali E, Polatkan O,:Majör ekstremite replantasyonlarında endikasyonlar ve değerlendirme yöntemleri, Acta  Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:33,  s:158-161, 1999.
 24. Orhun E, Polatkan O, Çepel S, Nuzumlalı.: İki taraflı fleksör pollisis longus primer tamiri (Olgu Sunumu), Acta  Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:33,  No:4, s:343-345, 1999.
 25. Orhun E, Öztürk K, Polatkan S, Nuzumlalı E, Çepel S, Polatkan O.: Başparmak yaralanmalarında kullanılan damar ve sinirli ada fleplerinin uzun dönem sonuçları, Acta  Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:34,  No:1, s:54-58, 2000.
 26. Orhun E, Polatkan S, Nuzumlalı E, Kantarcı Ü, Polatkan O.: Parmak ucu yaralanmalarında kullanılan çapraz parmak flebi ve avuç içi fleplerde duyusal iyileşmenin değerlendirilmesi, Acta  Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:34,  No:1, s:59-63, 2000.
 27. Orhun E, Polatkan O, Kantarcı Ü, Nuzumlalı E, Polatkan S.: Kombine yaralanmalara eşlik eden trapezio-metakarpal eklem dislokasyonlarında sonucu etkileyen faktörler, Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, Vol:11, No:1, s:6-10, 2000.
 28. Orhun E, Kantarcı Ü, Çepel S, Polatkan O, Nuzumlalı E.: Komplike sindaktili olgularında uyguladığımız cerrahi tedavi prensipleri. Acta  Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:34,  No:2, s:152-156, 2000.
 29. Orhun E, Öztürk K, Nuzumlalı E, Polatkan S, Polatkan O.: Parmak ucu yaralanmalarında kullandığımız ters akımlı dijital arter ada flebi ile sonuçlarımız. Acta  Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:34,  No:2, s:147-151, 2000.
 30. Nuzumlali E, Orhun E, Özturk K, Çepel S, Polatkan S: Results of ray resection and amputataion for ring avulsion injuries at the proximal interphalangeal joint, J Hand Surg (British and European volume), 28B: 578-581, 2003.
 31. Nuzumlali E, Ozturk K, Bayri O, Cepel S, Gurbuz C: The Versatile Reverse-flow Digital Artery Cross-finger Flap, Tec hand Up Extreme Surg. 2007;11(4):259-261.

 

BİLDİRİLER
 1. Tuncer R, Nuzumlalı E, Kazan S, Savaren M: Harrington stabilization in thoracolumbar injures with neurologic deficit, First International Turkish Congress on Spinal Surgery, 1990, Cesme, Izmir, Turkey.
 2. Tuncer R, Savaren M, Nuzumlalı E, Yıldız M: Posterior fusion and interspinous stabilization with wire in low cervical injuries, First International Turkish Congress on Spinal Surgery, 1990, Cesme, Izmir, Turkey.
 3. Nuzumlalı ME, Tüzüner S: El Bileği Artroskopisi, 3. El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 1993.
 4. Nuzumlalı ME, Karaveli Ş, Tüzüner S: Medial Plantar Sinir de Neurilemoma Sonucu Oluşan Tarsal Tünel Sendromu, XIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ürgüp, Nevşehir, 1993.
 5. Tüzüner S, Yanat AN, Nuzumlalı ME, Söğütçü Y, Altınel E: The Fascicocutaneous Radial Forearm Flap for Reconstruction of the Thumb,    I. International  Congress of Surgery of the Hand and Upper Extremity, İzmir, 1994.
 6. Çepel S, Gürbüz C, Orhun E, Nuzumlalı E, Kantarcı Ü: Üst Ekstremite Travmalarında Yumuşak Doku Kayıplarının Mikrocerrahi Yöntemle Rekonstrüksiyonu, 1.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Swissotel-İstanbul, 1995.
 7. Çepel S, Kantarcı Ü, Gürbüz C, Orhun E, Nuzumlalı E: Major Alt Ekstremite Yaralanmalarında Mikrocerrahi Yöntemle Rekonstrüksiyon Uygulamalarımız, SICOT(Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Birliği) Bölgesel ve XIV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, 1995.
 8. Cepel S, Gurbuz C, Orhun E, Nuzumlali E, Kantarci U: Microvascular Reconstruction of Moving Car Tyre Injuries of the Foot, Reconstrctive Microsurgery, Current Trends, 12th Symposium International Society of Reconstructive Microsurgery, Singapore, 1996.
 9. Kantarcı Ü, Gür S, Nuzumlalı E, Tüzüner S, Çepel S, Aydın AT,  Orhun E: Congenital Trigger Thumb, 1st German-Türkish Congress of the Pediatric Orthopaedics (with International Guests), Antalya, Türkiye,1996.
 10. Nuzumlalı E, Orhun E, Gürbüz C, Çepel S, Kantarcı Ü,  Bayrı O, Polatkan O: Evaluation of the congenital syndactyly cases, 1st German-Türkish Congress of the Pediatric Orthopaedics (with International Guests), Antalya.
 11. Nuzumlalı E, Çepel S, Polatkan S, Polatkan O : 477 Pres Yaralanması Olgusunun Değerlendirilmesi, 5.Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, Denizli, 1996.
 12. Öğçe F, Özyalçın H, Nuzumlalı E, Akdal R : Omuz Dezartikülasyonu ve Fore Quarter Amputasyonunda Protezleme, 5.Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, Denizli, 1996.
 13. Orhun E, Bayrı O, Kantarcı Ü, Nuzumlalı E, Polatkan O: Interpositional “T” vein grafts for revascularisatiom of limbs and free flaps. F.E.S.S.H. Fifth Congress 1998 Residents Conference, February 25-28, Vienna, Austria.
 14. Kantarcı Ü, Cepel S, Gürbüz C, Orhun E, Nuzumlali E;  The late functional results of above elbow replantations,7th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH), May 24-28, 1988, Vancouver, Canada.
 15. Orhun E, Nuzumlali E, Polatkan S, Kantarcı Ü, Gürbüz C,: Is 4th digit ray resection a salvage procedure ?, 7th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH), May 24-28, 1988, Vancouver, Canada.
 16. Nuzumlalı E, Orhun E, Polatkan S: Travmatik aksiyal karpal dislokasyon olgularının değerlendirilmesi, 6.Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, Bursa, 1998.
 17. Orhun E, Nuzumlalı E, Kantarcı Ü, Çepel S: Majör ekstremite replantasyonlarında fonksiyonel sonuçları etkileyen faktörler, 7.Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, İstanbul, 2000.
 18. Kantarcı Ü, Nuzumlalı E, Çepel S, Noyan A: Ven onarımı yapılmayan tırnak yatağı seviyesinden replantasyonlar, VIII.Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, , 89-92, 2002, Adana.
PANELLER
 
 
 1. Kompresyon Neuropatilerinin Fizyopatolojisi, Trakya Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi Ortopedi Günleri, Mayıs 1997, Edirne.
 2. Mikrosirkülasyon  ve Doku Perfüzyonu Sempozyumu, İstanbul El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Merkezi 7.Yıl Etkinlikleri, 21 Mart 1998, İstanbul
 3. Anestezi ve Cerrahi Açıdan Majör Ekstremite Replantasyonları Sorunları Sempozyumu, İstanbul El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Merkezi 8.Yıl Etkinlikleri, 13 Mart 1999, İstanbul
 4. Replantasyondan Transplantasyona El Cerrahisi Sempozyumu, İstanbul El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Merkezi 9.Yıl Etkinlikleri, 11 Mart 2000, İstanbul
 5. Mutilated El Yaralanmaları, 7.Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, İstanbul, 2000.
 6. “Temel Yaşam Desteği, Ne Zaman Kimin Tarafından Nereye Kadar Sempozyumu”İstanbul El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Merkezi 10.Yıl Etkinlikleri, 17 Mart 2001, İstanbul
 7. Üst Ekstremite Yaralanmalkarında  Doku Onarım İlkeleri ve Tedavi Yöntemleri, 24 Mart 2001, Bursa
KAYNAKLAR - CITATIONS
 1. Tüzüner  S, Turan A, Altınel E: Endoscopic Carpal Tunnel Release: Surgical Experience and evaluation of Complications, Hacettepe Journal of Orthopaedic Surgery, Vol:5, No: 3, 1995. (14 numaralı kaynak)            
 2. Tüzüner  S, Turan A, Altınel E: Endeskopik teknikle karpal kanal gevşetilmesi: Cerrahi deneyim ve komplikasyonların değerlendirilmesi, Acta  Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:29, No: 5, s:39-310, 1993.(14 numaralı kaynak)
 3. Tüzüner S, Özdemir H, Gür S, Aydın AT: El bileğinin tanısal ve cerrahi artroskopisi. Acta  Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:30, No: 5, s:498-503, 1996. (14 ve 15 numaralı kaynak)
 4. Polatkan S, Orhun E, Polatkan O, Nuzumlalı E, Bayrı O: Evaluation of the improvement of sensibility after primary median nerve repair at the wrist, Microsurgery.18:192-196, 1998. (10 numaralı kaynak).
 5. Sağlık Y: Elin Malin Tümörleri, 6.Milli El Cerrahisi ve Üst Ekstremite Kongresi, El Tümörleri Paneli, Bursa, 1998.
 6. Orhun E, Nuzumlali E, Polatkan O: Majör ekstremite replantasyonlarında endikasyonlar ve değerlendirme yöntemleri, Acta  Orthopaedica Traumatogica Turcica, Cilt:33,  s:158-161, 1999.
 7. Bilgin S, Adıyaman S: Karpal Tünel Sendromunda Çift Portal Endoskopik Gevşetme ve Klinik Sonuçları, Hacettepe Ortopedi Dergisi, Cilt:9, s:40-46, 1999
bottom of page