Merdiven Trabzanı Yaralanması

Merdivenden inerken ayağın kayması ile parmağın trabzan demirlerine sıkışması sonucu oluşur

© 2013 Ersin Nuzumlalı