GANGLİON (kistik higroma)

Ganglionlar içi jel kıvamında sıvı ile dolu olan kistik yapılardır. Genellikle el bileği çevresinde görülürler. Bunun yanında eklem ve tendonlara komşu olmak üzere vücüdün pek çok bölgesinde görülebilirler. 

El bilek çevresinde görülen ganglionlardan dorsal ganglionlar (el bilek sırtında görülenler) bilek ekleminden kaynaklanırlar. Bir cins eklem fıtığı gibi düşünülebilirler.

 

Küçük ganglionlar erken dönemde kendi kendilerine kaybolabilirler. Bu özelliklerinden dolayı üzerine para bağlayarak iyileştirme gibi yöntemler halk tarafından uygulanılmıştır. Büyük ganglionlar genellikle cerrahi tedavi gerektirirler.

 

Ganglionlar genellikle ağrısızdırlar ve kötü huylu değişim göstermezler.

 

Voler ganglion genellikle el bilek eklemi çevresindeki tendonların kılıflarından kaynaklanırlar. Bu ganglionların ameliyat ile çıkartılmasından sonra nüks etme ihtimalleri dorsal ganglionlara göre daha fazladır.

 

Dorsal ganglion