Dirsekte Ulnar Sinir Sıkışması

Elimizin önemli sinirlerinden olan ulnar sinir dirsek iç tarafındaki geçtiği kemik kanalda sıkışabilir. Önceleri yakınmalar küçük parmak ve yüzük parmağının küçük parmağa bakan kısmında uyuşme, karıncalanma şeklindedir. 

Zamanla el adalelerinde erimeler başlar ,el becerelileri azalır ve kuvvet kaybı olur

Erken dönemde tedavi atel uygulamaları, dirseğin bandajlarla desteklenmesi, masa başı çalışma pozisyonunun düzeltilmesi ile sağlanmaya çalışılır

İleri bir olguda adale erimeleri

Konservatif tedavinin başarısız olduğu durumlarda cerrahi tedavi gerekir, dirsek bölgesinde sıkışan sinir gevşetilir ve dirsek önüne transfer edilir. Edildiği yere dokulardan oluşturulan bir askı ile yerleştirilir

Sıkışmış olan sinirin serbestleştirilmesi

Sinirin dirsek önüne alınarak yeni yerine yerleştirilmesi

Dirsekte sıkışmış olan sinir

© 2013 Ersin Nuzumlalı